TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

1. Tên trường:  TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (東京中央日本語学院)
2. Địa chỉ:  1-17-1-7F Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023
3. Năm thành lập 1988
4. Số lượng giáo viên: 29
5. Số lượng học sinh tối đa: 480
6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10
7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 kết quả trung bình 7 trở lên (gửi học bạ), có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương N5
8. Quy trình tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn, làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật (viết văn), phỏng vấn người bảo lãnh
9. Chi phí du học năm đầu
Chi phí (yên)
Phí tuyển sinh Nhập học Học phí Khác Tổng cộng
21.600 43.200 626.400 53.200 744.400
10.  Thống kê số lượng du học sinh ứng tuyển từ các nước (thống kê tháng 7 năm 2014)
Quốc tịch Trung quốc Hàn Quốc Việt Nam Nepal Thailand Myanmar Mongolia  Philipines
SL 209 3 140 10 7 7 2 2
Quốc tịch Taiwan India France Singapore US Australia  Khác Tổng cộng
SL 4 2 2 1 1 1 11 402
11. Trình độ Nhật ngữ đạt được khi tốt nghiệp
Trình độ N1 N2 N3 N4 N5 Tổng
SL đăng kí 38 35 3 0 0 76
SL đỗ 20 26 3 0 0 49
12. Phí ký túc xá (nếu có) Không có ký túc xá

 

Mọi thông tin chi tiết có tại website: https://tcj-nihongo.co.jp/en/

Facebook Comments