Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3

Tham gia cộng đồng du học sinh Nhật Bản. Chia sẻ, tâm sự, giải đáp về cuộc sống tại Nhật Bản.
Tham gia tại: https://www.facebook.com/groups/yokocenter

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3.

Những tài liệu hiện có bao gồm :

1. 日本語総まとめN3 文法 – Soumatome N3 Bunpou
2. 日本語総まとめ N3 漢字 – Soumatome N3 Kanji
3. 日本語総まとめ N3 語彙 – Soumatome N3 Goi
4. 日本語総まとめ N3 聴解 – Soumatome N3 Choukai
5. 日本語総まとめ N3 読解 – Soumatome N3 Dokkai
6. 日本語能力試験N3[読解・言語知識] 対策問題・要点整理
7. 日本語能力試験 模試と対策 N3 Textbook+Audio
8. 耳から覚える日本語能力試験N3語彙 トレーニングTextbook+AudioCD
9. 耳から覚える日本語能力試験 N3 文法 トレーニングTextbook+AudioCD
10. 耳から覚える日本語能力試験 N3 聴解 トレーニングTextbook+AudioCD
11. 日本語能力試験問題集 N3語彙 スピードマスター (TextBook + AudioCD)
12. N3聴解 スピードマスター (TextBook + 2AudioCDs)
13. N3文法 スピードマスター TextBook | N3 Speed master Goi, Choukai, Bunpou, Dokkai
14. 日本語能力試験 N3 予想問題集 – Yosou Mondaishuu N3
15. パターン徹底ドリル N3 – Pattern-Betsu Tettei Drill N3

 

LINK DOWNLOAD :
1. Mediafire : Click here
2. Fshare : Click here

Còn nhiều bài viết thú vị khác tại:

Nguồn: Du học Nhật Bản cùng YOKO

lenguyen210