Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3.
Những tài liệu hiện có bao gồm :
1. 日本語総まとめN3 文法 – Soumatome N3 Bunpou
2. 日本語総まとめ N3 漢字 – Soumatome N3 Kanji
3. 日本語総まとめ N3 語彙 – Soumatome N3 Goi
4. 日本語総まとめ N3 聴解 – Soumatome N3 Choukai
5. 日本語総まとめ N3 読解 – Soumatome N3 Dokkai
6. 日本語能力試験N3[読解・言語知識] 対策問題・要点整理
7. 日本語能力試験 模試と対策 N3 Textbook+Audio
8. 耳から覚える日本語能力試験N3語彙 トレーニングTextbook+AudioCD
9. 耳から覚える日本語能力試験 N3 文法 トレーニングTextbook+AudioCD
10. 耳から覚える日本語能力試験 N3 聴解 トレーニングTextbook+AudioCD
11. 日本語能力試験問題集 N3語彙 スピードマスター (TextBook + AudioCD)
12. N3聴解 スピードマスター (TextBook + 2AudioCDs)
13. N3文法 スピードマスター TextBook | N3 Speed master Goi, Choukai, Bunpou, Dokkai
14. 日本語能力試験 N3 予想問題集 – Yosou Mondaishuu N3
15. パターン徹底ドリル N3 – Pattern-Betsu Tettei Drill N3
 
LINK DOWNLOAD :
1. Mediafire : Click here
2. Fshare : Click here
Còn nhiều bài viết thú vị khác tại:

Nguồn: Du học Nhật Bản cùng YOKO

Facebook Comments