Monthly Archives: July 2015

Danh sách các trường tiếng đã liên kết tại Nhật Bản

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ HỌC PHÍ KTX Bắt buộc ở KTX TOKYO 1 ABK College 12-12 Honkomagome 2 – chome., Bunkyo ku, Tokyo 720,000 150,000   2 Akamonkai                                                 赤門会日本語学校 2 – 54 – 4 Nishi Nippori Arakawa – ku, Tokyo 748,000 126,000 Không 3 ALA アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ 2-16 Ageba-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 706,600 145,000 Không 4 […]