Hình ảnh một buổi học tại trung tâm tiếng Nhật YOKO

Một buổi học tiếng Nhật cấp tốc tại trung tâm tiếng Nhật YOKO.

trung-tam-tieng-nhat-yoko-20

trung-tam-tieng-nhat-yoko-21

trung-tam-tieng-nhat-yoko-23Các học viên được hướng dẫn phát âm trực tiếp bởi giáo viên Nhật

lenguyen210