Hình ảnh một buổi học tại trung tâm tiếng Nhật YOKO

Tham gia cộng đồng du học sinh Nhật Bản. Chia sẻ, tâm sự, giải đáp về cuộc sống tại Nhật Bản.
Tham gia tại: https://www.facebook.com/groups/yokocenter

Một buổi học tiếng Nhật cấp tốc tại trung tâm tiếng Nhật YOKO.

trung-tam-tieng-nhat-yoko-20

trung-tam-tieng-nhat-yoko-21

trung-tam-tieng-nhat-yoko-23Các học viên được hướng dẫn phát âm trực tiếp bởi giáo viên Nhật

Thông tin đăng kí các kì thi chứng chỉ có tại: https://yoko.edu.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-top-j-nat-test-j-test-2014/

Bạn muốn học tiếng nhật thì nhanh tay click xem Lịch khai giảng trung tâm tiếng Nhật YOKO 
ngay

lenguyen210