Hình ảnh các học viên của YOKO tại Nhật Bản

Tham gia cộng đồng du học sinh Nhật Bản. Chia sẻ, tâm sự, giải đáp về cuộc sống tại Nhật Bản.
Tham gia tại: https://www.facebook.com/groups/yokocenter

Các học viên du học tại du học Nhật Bản YOKO nhờ được trang bị vốn tiếng Nhật rất vững trước khi du học nên đã hoà nhập rất tốt với môi trường và cuộc sống tại Nhật Bản.

Hồng Nam, du học sinh tại trường YMCA.

du-hoc-nhat-ban-vua-hoc-vua-lam-1

Thuỳ Trang, du học sinh trường ARC Academy.

du-hoc-nhat-ban-vua-hoc-vua-lam-2

Đăng Nguyên, du học sinh trường ARC Academy.

du-hoc-nhat-ban-vua-hoc-vua-lam-31

Tham khảo thêm:

lenguyen210