Đề thi năng lực tiếng Nhật N5, N4

Tham gia cộng đồng du học sinh Nhật Bản. Chia sẻ, tâm sự, giải đáp về cuộc sống tại Nhật Bản.
Tham gia tại: https://www.facebook.com/groups/yokocenter

nat-test

Tổng hợp tài liệu ôn thi năng lực tiếng Nhật N5 và N4, bao gồm:

– Tài liệu ôn tập

– Đề mẫu

Link tải đáp án: https://www.fshare.vn/file/IE8L4FKCNZSP

Link tải tài liệu: https://www.fshare.vn/file/1912V2CB7S4Y

Còn nhiều bài viết thú vị khác tại:

Nguồn: Du học Nhật bản

lenguyen210