Đề thi năng lực tiếng Nhật N5, N4

nat-test

Tổng hợp tài liệu ôn thi năng lực tiếng Nhật N5 và N4, bao gồm:

– Tài liệu ôn tập

– Đề mẫu

Link tải đáp án: https://www.fshare.vn/file/IE8L4FKCNZSP

Link tải tài liệu: https://www.fshare.vn/file/1912V2CB7S4Y

Còn nhiều bài viết thú vị khác tại:

Nguồn: Du học Nhật bản

lenguyen210