Chúc mừng sinh nhật bạn Hiên, lớp cấp tốc CT1-K02!

Các bạn học viên lớp CT1-K02 của trung tâm tiếng Nhật YOKO đã cùng chung vui sinh nhật với bạn Hiên, chúc bạn sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân!

 trung-tam-tieng-nhat-yoko-32Bạn Hiên rất vui ^^

trung-tam-tieng-nhat-yoko-27

trung-tam-tieng-nhat-yoko-28

trung-tam-tieng-nhat-yoko-31Cả lớp CT1-K02 chung vui

lenguyen210