Danh sách các trường tiếng đã liên kết tại Nhật Bản 2

STT KV TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ Năm TL CP năm đầu KTX 3 tháng Kỳ TS Điều kiện đầu vào Bắt buộc ở KTX 1 TOKYO ABK College 12-12 Honkomagome 2 - chome., Bunkyo ku, Tokyo 720.000 T4,10 Xét hồ sơ, phỏng vấn. Học bạ .6.5 2 Akamonkai                                                 Read more

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3. Những tài liệu hiện có bao gồm : 1. 日本語総まとめN3 文法 - Soumatome N3 Bunpou 2. 日本語総まとめ N3 漢字 - Soumatome N3 Kanji 3. 日本語総まとめ N3 Read more

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4-N5

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4-N5. Những tài liệu hiện có bao gồm : 1. 短期マスタードリルN5 | Tanki Master Drill N5 (Book+AudioCD) 2. にほんごチャレンジ N4・N5 [かんじ] | Nihongo Challenge N4-N5 Kanji Read more
Danh sách các trường tiếng đã liên kết tại Nhật Bản

Danh sách các trường tiếng đã liên kết tại Nhật Bản

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ HỌC PHÍ KTX Bắt buộc ở KTX TOKYO 1 ABK College 12-12 Honkomagome 2 - chome., Bunkyo ku, Tokyo 720,000 150,000   2 Akamonkai                                                 赤門会日本語学校 2 - 54 - 4 Nishi Nippori Arakawa - ku, Tokyo 748,000 126,000 Không 3 ALA アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ 2-16 Ageba-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 706,600 145,000 Không 4 An Read more