lenguyen210

Author Archives: lenguyen210

Danh sách các trường tiếng đã liên kết tại Nhật Bản 2

STT KV TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ Năm TL CP năm đầu KTX 3 tháng Kỳ TS Điều kiện đầu vào Bắt buộc ở KTX 1 TOKYO ABK College 12-12 Honkomagome 2 – chome., Bunkyo ku, Tokyo 720.000 T4,10 Xét hồ sơ, phỏng vấn. Học bạ .6.5 2 Akamonkai                                                 赤門会日本語学校 2 – 54 – 4 Nishi […]

Continue reading

Thủ tục bảo lãnh vợ/chồng sang Nhật

Các tài liệu cần nộp khi làm đơn bảo lãnh người thân (vợ) sang Nhật của kĩ sư: 1. Chuẩn bị từ Việt Nam: ①. Giấy kết hôn dịch tiếng Nhật và công chứng………………………………..1 bản. ②. Hộ chiếu của vợ photocopy (không cần công chứng)……………….…….1 bản. ③. Ảnh hồ sơ 3cmx4cm của vợ nền xanh […]

Continue reading

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N2

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N2. Những tài liệu hiện có bao gồm : 1. 日本語総まとめN2 文法 | Soumatome N2 Bunpou 2. 日本語総まとめ N2 漢字 | Soumatome N2 Kanji 3. 日本語総まとめ N2 語彙 | Soumatome N2 Goi 4. 日本語総まとめ N2 読解 | Soumatome N2 Dokkai 5. 日本語総まとめ N2 聴解 | Soumatome N2 Choukai […]

Continue reading

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3. Những tài liệu hiện có bao gồm : 1. 日本語総まとめN3 文法 – Soumatome N3 Bunpou 2. 日本語総まとめ N3 漢字 – Soumatome N3 Kanji 3. 日本語総まとめ N3 語彙 – Soumatome N3 Goi 4. 日本語総まとめ N3 聴解 – Soumatome N3 Choukai 5. 日本語総まとめ N3 読解 – Soumatome N3 Dokkai […]

Continue reading

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4-N5

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4-N5. Những tài liệu hiện có bao gồm : 1. 短期マスタードリルN5 | Tanki Master Drill N5 (Book+AudioCD) 2. にほんごチャレンジ N4・N5 [かんじ] | Nihongo Challenge N4-N5 Kanji 3. にほんごチャレンジN4[ことば] | Nihongo Challenge N4 Kotoba 4. にほんごチャレンジ N4 [文法と読む練習]| Nihongo Challenge N4 Bunpou to Yomu 5. 耳から覚える日本語能力試験 N4 文法トレーニング | Mimi kara […]

Continue reading
1 2 3 8