7 câu triết lý về cuộc sống

Có lẽ trong cuộc sống ai cũng phải gặp những cung bật cảm xúc như ” hỉ nộ ái ố”, đâu là khởi nguồn cho những điều đó ? Mình đọc thấy 7 điều sau đây rất đúng, các bạn thấy thế nào ?
Điều thứ 1 : Nếu cảm thấy khó khăn quá nhiều, đó là vì bạn đã không biết sự cảm tạ và biết ơn.
“つらいことが多いのは、感謝を知らないからだ。”
Điều thứ 2 : Nếu cảm thấy quá nhiều điều cực khổ, đắng cay, đó là vì đã tự nuông chiều bản thân.
“苦しいことが多いのは、自分に甘えがあるからだ。”
Điều thứ 3 : Nếu bạn cảm thấy nhiều nỗi buồn, đó là vì bạn chỉ biết đến bản thân.
“悲しいことが多いのは、自分の事しか考えないからだ。”
Điều thứ 4 : Nếu bạn nổi giận nhiều, đó là vì bạn ích kỷ.
“怒ることが多いのは、我がままだからだ”
Điều thứ 5 : Nếu bạn quá có quá nhiều lo lắng, đó là vì hiện tại bạn chưa sống hết mình.
“心配することが多いのは、今を懸命に生きていないからだ。”
Điều thứ 6: Nếu bạn đang bị bế tắc nhiều điều, đó là vì bạn vẫn chưa cởi mở được lòng mình.
“行きづまりが多いのは、自分が裸になれないからだ。”
Điều thứ 7: Nếu bạn đang có nhiều điều hấp tấp, bồn chồn lo lắng trong lòng, là bởi vì bạn đã hành động không có mục đích.
“あせることが多いのは、行動目的がないからだ。”
Mời các bạn đọc thêm các bài viết khác ở đây:

Nguồn: Du học Nhật Bản YOKO

Facebook Comments