YIEA TOKYO ACADEMY

1. Tên trường:  YIEA TOKYO ACADEMY (YIEA 東京アカデミー)
2. Địa chỉ:  6-32-7 Kameido Koto-ku, Tokyo 136-0071
3. Năm thành lập 2000
4. Số lượng giáo viên: 16
5. Số lượng học sinh tối đa: 142
6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10
7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương N5
8. Quy trình tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra năng lực tiếng Nhật, phỏng vấn người bảo lãnh
9. Chi phí du học năm đầu
Chi phí (yên)
Phí tuyển sinh Nhập học Học phí Khác Tổng cộng
20.000 70.000 620.000 _ 710.000
10.  Thống kê số lượng du học sinh ứng tuyển từ các nước (thống kê tháng 7 năm 2014)
Quốc tịch Trung quốc Hàn Quốc Việt Nam Nepal Thailand Myanmar Indonesia Philipines
SL 58 _ 18 39 _ _ _ _
Quốc tịch Taiwan India Cambodia Singapore US Australia  Khác Tổng cộng
SL 3 _ _ _ _ _ _ 118
11. Trình độ Nhật ngữ đạt được khi tốt nghiệp
Trình độ N1 N2 N3 N4 N5 Tổng
SL đăng kí 2 22 3 0 0 27
SL đỗ 0 14 2 0 0 16
12. Phí ký túc xá (nếu có) Không có ký túc xá

XEM THÊM:

NGUỒN: CÔNG TY DU HỌC NHẬT BẢN YOKO

Mọi thông tin chi tiết có tại website: http://yieatokyo.com/

Facebook Comments