Trường Nhật ngữ Akamonkai

Thông tin về Trường Nhật ngữ Akamonkai:

1. Tên trường:  Trường Nhật ngữ Akamonkai (赤門会日本語学校)
2. Địa chỉ:  2-54-4 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013
3. Năm thành lập 1990
4. Số lượng giáo viên: 33
5. Số lượng học sinh tối đa: 450
6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10
7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương N5
8. Quy trình tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra năng lực tiếng Nhật
9. Chi phí du học năm đầu
Chi phí (yên)
Phí tuyển sinh Nhập học Học phí Khác Tổng cộng
20.000 40.000 640.000 20.000 720.000
10.  Thống kê số lượng du học sinh ứng tuyển từ các nước (thống kê tháng 7 năm 2014)
Quốc tịch Trung quốc Hàn Quốc Việt Nam Nepal Thailand Mongolia  Indonesia Philipines
SL 126 41 75 8 _ 16 _ _
Quốc tịch Taiwan India Cambodia Singapore US Australia  Khác Tổng cộng
SL _ _ _ _ _ _ _ 266
11. Trình độ Nhật ngữ đạt được khi tốt nghiệp
Trình độ N1 N2 N3 N4 N5 Tổng
SL đăng kí 55 67 4 _ _ 126
SL đỗ 21 32 3 _ _ 56
12. Phí ký túc xá (nếu có) 30,000~45,000 yên/tháng

Xem thêm:

  1. AN LANGUAGE SCHOOL
  2. ANABUKI COLLEGE

Nguồn: Trung tâm du học YOKO

Mọi thông tin chi tiết có tại website: https://www.akamonkai.ac.jp/

Facebook Comments