Tag Archives: Kagawa

Khoa tiếng Nhật trường kinh doanh Anabuki

Khoa tiếng Nhật trường chuyên môn kinh doanh Anabuki là một khoa nằm trong trường chuyên môn được thành lập vào những năm đầu thập niên 90 tại thành phố Takamatsu của Nhật Bản. Trường thuộc 1 trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu Nhật Bản và thuộc tóp 18 trường chuyên môn cao […]