ST. MARY JAPANESE SCHOOL

1. Tên trường:  ST. MARY JAPANESE SCHOOL (セントメリー日本語学校)
2. Địa chỉ:  4-2-10 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0811
3. Năm thành lập 1994
4. Số lượng giáo viên: 16
5. Số lượng học sinh tối đa: 234
6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10
7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương N5
8. Quy trình tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra năng lực tiếng Nhật, phỏng vấn người bảo lãnh
9. Chi phí du học năm đầu
Chi phí (yên)
Phí tuyển sinh Nhập học Học phí Khác Tổng cộng
21.000 105.000 504.000 52.500 682.500
10.  Thống kê số lượng du học sinh ứng tuyển từ các nước (thống kê tháng 7 năm 2014)
Quốc tịch Trung quốc Hàn Quốc Việt Nam Nepal Thailand Myanmar Indonesia Srilanka
SL 22 1 95 43 _ _ _ 4
Quốc tịch Taiwan India Cambodia Singapore US Australia  Khác Tổng cộng
SL 1 1 _ _ _ 1 1 169
11. Trình độ Nhật ngữ đạt được khi tốt nghiệp (2013)
Trình độ N1 N2 N3 N4 N5 Tổng
SL đăng kí 0 0 0 0 0 0
SL đỗ 0 0 0 0 0 0
12. Phí ký túc xá (nếu có) 20,000 yên/tháng

BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM DANH SÁCH SAU:

NGUỒN: DU HỌC NHẬT BẢN YOKO

Mọi thông tin chi tiết có tại website: http://stmary-u.jp/

Facebook Comments