MERIC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

1. Tên trường:  MERIC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL ( メリック日本語学校)
2. Địa chỉ:  1-10-6 Nipponbashi-higashi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0006
3. Năm thành lập 1992
4. Số lượng giáo viên: 52
5. Số lượng học sinh tối đa: 660
6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10
7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương N5
8. Quy trình tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn, làm bài kiểm tra tiếng Nhật
9. Chi phí du học năm đầu
Chi phí (yên)
Phí tuyển sinh Nhập học Học phí Khác Tổng cộng
30.000 50.000 600.000 10.000 670.000
10.  Thống kê số lượng du học sinh ứng tuyển từ các nước (thống kê tháng 7 năm 2014)
Quốc tịch Trung quốc Hàn Quốc Việt Nam Nepal Thailand Mongolia  Indonesia Philipines
SL 169 144 163 1 1 1 _ 1
Quốc tịch Taiwan India Russia Singapore US Australia  Khác Tổng cộng
SL 28 _ 3 _ _ _ 3 514
11. Trình độ Nhật ngữ đạt được khi tốt nghiệp
Trình độ N1 N2 N3 N4 N5 Tổng
SL đăng kí 77 179 21 4 0 281
SL đỗ 25 116 10 3 0 154
12. Phí ký túc xá (nếu có) 36,000 YÊN/THÁNG

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các trường đại học khác như:

  1. KOBE INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
  2. AN LANGUAGE SCHOOL

Ghé qua trang chủ Du học Nhật Bản để đọc thêm nhiều thông tin khác nhé

Mọi thông tin chi tiết có tại website: http://www.meric.co.jp/meric/vi/introduction/

Facebook Comments