Học viện Nhật ngữ NAKANO Tokyo

1. Tên trường:  Học viện Nhật ngữ NAKANO Tokyo ( 東京中野日本語学院)
2. Địa chỉ:  1-27-3 Yayoi-cho, Nakano-ku, Tokyo, 164-0013
3. Năm thành lập 2002
4. Số lượng giáo viên: 13
5. Số lượng học sinh tối đa: 1, 4, 7, 10
6. Các kỳ tuyển sinh  4,  7,  10
7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương N5
8. Quy trình tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra năng lực tiếng Nhật
9. Chi phí du học năm đầu
Chi phí (yên)
Phí tuyển sinh Nhập học Học phí Khác Tổng cộng
21.000 52.500 567.000 108.000 748.500
10.  Thống kê số lượng du học sinh ứng tuyển từ các nước (thống kê tháng 7 năm 2014)
Quốc tịch Trung quốc Taiwan Việt Nam Nepal Thailand Myanmar Indonesia Philipines
SL 45 1 86 4 1 1 _ _
Quốc tịch Taiwan India Cambodia Singapore US Australia  Khác Tổng cộng
SL _ _ _ _ _ _ _ 138
11. Trình độ Nhật ngữ đạt được khi tốt nghiệp
Trình độ N1 N2 N3 N4 N5 Tổng
SL đăng kí 6 21 4 0 0 31
SL đỗ
12. Phí ký túc xá (nếu có) Không có ký túc xá

Bạn có thể tham khảo danh sách:

GHÉ QUA TRANG CHỦ DU HỌC NHẬT BẢN YOKO NHÉ

Mọi thông tin chi tiết có tại website: http://www.tnls.net/

Facebook Comments