Category Archives: Từ Vựng Tiếng Nhật

Học Cách Nói Lời Cảm Ơn Bằng Tiếng Nhật Và Cách Đáp Lại

Lời cảm ơn là một trong những biểu hiện của cách ứng xử có văn hóa, nó thể hiện bạn là một người có những hành vi văn minh và lịch sự trong các mối quan hệ.Không chỉ thế, lời cảm ơn còn thể hiện sự kính trọng của chúng ta đối với những người […]