Category Archives: Du Học Nhật Bản Vừa Học Vừa Làm

Danh sách các trường tiếng đã liên kết tại Nhật Bản

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ HỌC PHÍ KTX Bắt buộc ở KTX TOKYO 1 ABK College 12-12 Honkomagome 2 – chome., Bunkyo ku, Tokyo 720,000 150,000   2 Akamonkai                                                 赤門会日本語学校 2 – 54 – 4 Nishi Nippori Arakawa – ku, Tokyo 748,000 126,000 Không 3 ALA アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ 2-16 Ageba-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 706,600 145,000 Không 4 […]

Hình ảnh các học viên của YOKO tại Nhật Bản

Các học viên du học tại du học Nhật Bản YOKO nhờ được trang bị vốn tiếng Nhật rất vững trước khi du học nên đã hoà nhập rất tốt với môi trường và cuộc sống tại Nhật Bản. Hồng Nam, du học sinh tại trường YMCA. Thuỳ Trang, du học sinh trường ARC Academy. […]