Monthly Archives: January 2015

Luật lệ ngầm ở Nhật Bản

Khi lên đường tới Nhật để học tập và làm việc, Mỗi SV cần trang bị cho mình những hành trang không chỉ về ngôn ngữ mà cần có một số hiểu biết nhất định về nền văn hóa đầy マナーcủa Nhật thì bạn sẽ có 1 cuộc sống tại Nhật sẽ thuận lợi và […]

Kobe Toyo Japanese College

1. Tên trường:  神戸東洋日本語学院 (Kobe Toyo Japanese College) 2. Địa chỉ:  110-2 Ito-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0032 3. Năm thành lập 2004 4. Số lượng giáo viên: 20 5. Số lượng học sinh tối đa: 180 6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10 7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở […]

Nishinihon International Education Institute

1. Tên trường:  Nishinihon International Education Institute 2. Địa chỉ:  4-17-17 Shiobara, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0032 3. Năm thành lập 1993 4. Số lượng giáo viên: 49 5. Số lượng học sinh tối đa: 780 6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10 7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, […]

ASHIYA INTERNATIONAL SCHOOL

1. Tên trường:  芦屋国際学院大阪校 (ASHIYA INTERNATIONAL SCHOOL) 2. Địa chỉ:  1-7-1 Teradamachi, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0045 3. Năm thành lập 2003 4. Số lượng giáo viên: 9 5. Số lượng học sinh tối đa: 120 6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10 7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, […]

NHẬT NGỮ YMCA TOKYO

1. Tên trường:  NHẬT NGỮ YMCA TOKYO (YMCA東京日本語学校) 2. Địa chỉ:  2-5-5 Sarugaku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0064 3. Năm thành lập 1990 4. Số lượng giáo viên: 13 5. Số lượng học sinh tối đa: 160 6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10 7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, […]

YIEA TOKYO ACADEMY

1. Tên trường:  YIEA TOKYO ACADEMY (YIEA 東京アカデミー) 2. Địa chỉ:  6-32-7 Kameido Koto-ku, Tokyo 136-0071 3. Năm thành lập 2000 4. Số lượng giáo viên: 16 5. Số lượng học sinh tối đa: 142 6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10 7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có […]

TOYO INTERNATIONAL CULTURE ACADEMY

1. Tên trường:  TOYO INTERNATIONAL CULTURE ACADEMY (東洋国際文化アカデミー) 2. Địa chỉ:  1-4-18 Miyamachi, Aoba-ku, Sendai-shi 980-0004 3. Năm thành lập 2010 4. Số lượng giáo viên: 5. Số lượng học sinh tối đa: 6. Các kỳ tuyển sinh  4, 10 7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có chứng chỉ ngoại […]

ST. MARY JAPANESE SCHOOL

1. Tên trường:  ST. MARY JAPANESE SCHOOL (セントメリー日本語学校) 2. Địa chỉ:  4-2-10 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0811 3. Năm thành lập 1994 4. Số lượng giáo viên: 16 5. Số lượng học sinh tối đa: 234 6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10 7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, […]