Kobe Toyo Japanese College

1. Tên trường:  神戸東洋日本語学院 (Kobe Toyo Japanese College)
2. Địa chỉ:  110-2 Ito-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0032
3. Năm thành lập 2004
4. Số lượng giáo viên: 20
5. Số lượng học sinh tối đa: 180
6. Các kỳ tuyển sinh 1, 4, 7, 10
7. Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương N5
8. Quy trình tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ
9. Chi phí du học năm đầu
Chi phí (yên)
Phí tuyển sinh Nhập học Học phí Khác Tổng cộng
30.000 50.000 564.000 50.000 694.000
10.  Thống kê số lượng du học sinh ứng tuyển từ các nước (thống kê tháng 7 năm 2014)
Quốc tịch Trung quốc Hàn Quốc Việt Nam Nepal Thailand Myanmar Indonesia Philipines
SL 131 1 15 _ _ _ _ _
Quốc tịch Taiwan India Cambodia Singapore UK Australia  Khác Tổng cộng
SL 2 _ _ _ 1 _ 6 156
11. Trình độ Nhật ngữ đạt được khi tốt nghiệp
Trình độ N1 N2 N3 N4 N5 Tổng
SL đăng kí 31 42 0 0 0 73
SL đỗ 21 33 0 0 0 54
12. Phí ký túc xá (nếu có) 35,000 yên/tháng

Mọi thông tin chi tiết có tại website: http://www.jp-college.com/

Facebook Comments